csatornák:   
1000-1526
1526-1790
1790-1849
1849-1918
1918-1945
1945-1990
1990-
© 2006 Complex Kiadó Kft.
  Impresszum  

 
 Nyitólap   1000-1526   II. (Jagelló) Ulászló, 1490-1516

 
Forrás: Corpus Juris Hungarici 1492. évi C. törvénycikk
      Pest- és Pilis vármegyéknek ne legyenek ispánjaik

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1492. évi CI. törvénycikk
      Hogy a királyi lovak számára nem kell erőszakosan kaszálni és szénát gyüjteni

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1492. évi CII. törvénycikk
      Visegrád városnak bármely kihágásra nézve fenállott szabadságát eltörlik

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1492. évi CIII. törvénycikk
      Némely városok lerakodó és elárusitó helyei

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1492. évi CIV. törvénycikk
      Azok részére, kik azt vitatják, hogy a gabona- és bortizedre nézve szabadságuk van, az első nyolczados törvényszakon kell törvényt szolgáltatni

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1492. évi CV. törvénycikk
      Hogy a főpapok, bárók és nemesek budai házaitól a város pénztárába semmit sem kell fizetni, kivéve a zselléreket, a kik kötelesek valamit fizetni, s hogy e törvény idején más királyi és szabad városokban is ugyanez a szabály állott fönn

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1492. évi CVI. törvénycikk
      A házakat, melyeket Budán némelyektől igaztalanul elvettek, vissza kell adni

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1492. évi CVII. törvénycikk
      Azoknak a büntetése, a kik a trónüresedés idején, vagyis a király halála után foglalnak, fosztogatnak, rabolnak és más gonosztetteket visznek véghez

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1492. évi CVIII. törvénycikk
      A király hirdette országgyülésre vagy egybegyülekezésre négy napon túl senkire se kell várakozni; hanem az ügyekben határozni kell és a távollevők a határozatokat kötelesek jóváhagyni

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1492. évi törvénycikkek
      Megerősítés

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1492. évi (szlavon) I. törvénycikk
      Szlavonországot tartsa meg a király régi szabadságaiban

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1492. évi (szlavon) II. törvénycikk
      Szlavoniában a kapuk számához képest a Magyarországban megajánlott adónak felét kell beszedni

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1492. évi (szlavon) III. törvénycikk
      Szlavonország sókamaráiról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1492. évi (szlavon) IV. törvénycikk
      A királyi só kamaratisztjeinek nem szabad a lakosok házaiban sót keresni

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1492. évi (szlavon) V. törvénycikk
      A királyi és tengeri sók becserélhetők gabonával

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1492. évi (szlavon) VI. törvénycikk
      A borokat, gabonanemüeket és állatokat, harminczad fizetése mellett az országból kivihetik és eladhatják

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1492. évi (szlavon) VII. törvénycikk
      A harminczadot a régi helyeken, ősi szokás szerint kell beszedni; az egy forintnál kevesebbet érő csekély dolgoktól azonban harminczadot nem szabad venni

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1492. évi (szlavon) VIII. törvénycikk
      Hogy a királyi felségnek az ő összes kiváltságaikat meg kell erősitenie

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1492. évi (szlavon) IX. törvénycikk
      Az ispánoknak csakis a törvényszékből és az országlakósok levelével szabad végrehajtásokban eljárni

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1492. évi (szlavon) X. törvénycikk
      Az elfoglalt várak, kastélyok és birtokok visszabocsátásában ugyanazt a szabályt kell követni mint Magyarországban

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1492. évi (szlavon) XI. törvénycikk
      A nemeseknek és másoknak Mátyás király halála után okozott károk megtéritését ugyanazon a módon lehessen követelni, mint Magyarországban

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1495. évi törvénycikkek
      Előbeszéd

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1495. évi I. törvénycikk
      Ama fekvőjószágok visszabocsátásának a módja, melyeket Mátyás király és mások elfoglaltak. Az ellenkezőleg cselekvőkre szabott büntetés

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1495. évi II. törvénycikk
      A királynak arról a hatalmáról, hogy a hozzá hü országlakosoknak fekvőjószágokat adományozhat

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1495. évi III. törvénycikk
      Milyen módon kell valakit az országgyűlésen hütlenség vagy felségsértés bünében elmarasztalni


Összesen 415 törvénycikk a kiválasztott korszakban
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

CompLex Kiadó - Jogtár, Törvénytár, Céginfó, Cégkereső Complex     Jogszabálykereső     Jogtár, törvénytár     Céginformáció, cégkereső     Kapcsolat