csatornák:   
1000-1526
1526-1790
1790-1849
1849-1918
1918-1945
1945-1990
1990-
© 2006 Complex Kiadó Kft.
  Impresszum  

 
 Nyitólap   1849-1918   1890-1899

 
Forrás: Corpus Juris Hungarici 1893. évi XXXI. törvénycikk
      Az 1894. évi államköltségvetésről

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1893. évi XXXII. törvénycikk
      A kir. Curia és kir. itélőtáblák itélőbiráinak szaporitásáról és az 1877. évi V. törvénycikk módositásáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1893. évi XXXIII. törvénycikk
      Budapest székes főváros kerületi előljáróságairól

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1893. évi XXXIV. törvénycikk
      A csomagokban árult cikkek mennyiség-tartalmának helyes megjelöléséről

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1893. évi XXXV. törvénycikk
      Az 1894. évben kiállitandó ujonczok megajánlásáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1893. évi XXXVI. törvénycikk
      A csendőrtiszti állomány kiegészitéséről

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1893. évi XXXVII. törvénycikk
      A népfölkelés némely csoportjainak jelentkezési kötelezettségéről

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1893. évi XXXVIII. törvénycikk
      Kereskedelmi viszonyainknak Spanyolországgal való ideiglenes rendezéséről

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1893. évi XXXIX. törvénycikk
      A Gunjától Bosznia határáig vezetendő helyi érdekü vasut engedélyezéséről

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1893. évi XL. törvénycikk
      A budapest-esztergomi helyi érdekü vasut engedélyezése tárgyában

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1893. évi XLI. törvénycikk
      Az 1878. évi XX. törvénycikkbe iktatott és az 1887. évi XXIV. törvénycikkel meghosszabbitott vám- és kereskedelmi szövetség XVI. Cikkének módositásáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1894. évi I. törvénycikk
      Székelykeve és Borcsány községekben az országgyülési képviselői választói jog gyakorlásáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1894. évi II. törvénycikk
      Az 1884:IV. tc. által Szeged szabad királyi városban felállitott középitészeti tanács hatáskörének meghosszabbitásáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1894. évi III. törvénycikk
      A Tisza és Bodrog mellék-folyó szabályozásának folytatólagos munkálatairól, valamint a Ferencz-csatorna tiszai torkolatának áthelyezéséről

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1894. évi IV. törvénycikk
      A vinkovce-brecskai helyi érdekü vasutnak a gunjai állomástól a Száva áthidalásával Brecskáig leendő folytatásáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1894. évi V. törvénycikk
      A telepitésről

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1894. évi VI. törvénycikk
      Kereskedelmi viszonyainknak Oroszországgal való ideiglenes rendezéséről

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1894. évi VII. törvénycikk
      A Fiume város területén emelendő épitmények rendkivüli adómentességéről szóló 1884:XXII. törvénycikkben foglalt kedvezmények határidejének meghosszabbitásáról és kiegészitéséről

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1894. évi VIII. törvénycikk
      Az egyptomi tengeri egészségügyi szolgálat reformja iránt 1892. évi január 30-án Velenczében kötött nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1894. évi IX. törvénycikk
      Cholera-járvány idején a nemzetközi érintkezésben alkalmazandó közös védelmi intézkedésekről

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1894. évi X. törvénycikk
      Az irodalmi vagy művészeti művek szerzői jogának kölcsönös oltalma végett Nagy-Britániával 1893. évi április 24-én Bécsben kötött államszerződés beczikkelyezése tárgyában

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1894. évi XI. törvénycikk
      A versecz-kubini helyi érdekü vasut engedélyezése tárgyában

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1894. évi XII. törvénycikk
      A mezőgazdaságról és mezőrendőrségről

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1894. évi XIII. törvénycikk
      A Szamosvölgyi vasut-részvénytársaság hálózatához tartozó vasutvonalak engedélyokmányainak, s az ezekhez kiadott függeléknek egyesitéséről

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1894. évi XIV. törvénycikk
      A Rumániával 1893. évi deczember 21/9-én kötött kereskedelmi egyezmény beczikkelyezéséről


Összesen 415 törvénycikk a kiválasztott korszakban
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

CompLex Kiadó - Jogtár, Törvénytár, Céginfó, Cégkereső Complex     Jogszabálykereső     Jogtár, törvénytár     Céginformáció, cégkereső     Kapcsolat