csatornák:   
1000-1526
1526-1790
1790-1849
1849-1918
1918-1945
1945-1990
1990-
© 2006 Complex Kiadó Kft.
  Impresszum  

 
 Nyitólap   1918-1945   1930-1939

 
Forrás: Corpus Juris Hungarici 1930. évi I. törvénycikk
      A Törökországgal Budapesten 1929. évi január hó 5. napján kötött semlegességi, békéltető eljárási és választott bírósági szerződés becikkelyezéséről

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1930. évi II. törvénycikk
      A katonai büntető törvénykönyvről

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1930. évi III. törvénycikk
      A katonai büntetőtörvénykönyv életbeléptetéséről és a közönséges büntetőtörvények egyes rendelkezéseinek ezzel kapcsolatos módosításáról és kiegészítéséről

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1930. évi IV. törvénycikk
      A kir. közjegyzők és közjegyzőjelöltek nyugdíjintézetéről

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1930. évi V. törvénycikk
      A korlátolt felelősségű társaságról és a csendes társaságokról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1930. évi VI. törvénycikk
      A természettudományok fejlesztése érdekében teendő intézkedésekről

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1930. évi VII. törvénycikk
      Az elemi népiskolai beiratási díjak újabb szabályozásáról és felhasználásáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1930. évi VIII. törvénycikk
      Az ország Szent Koronája egyik őrének megválasztásáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1930. évi IX. törvénycikk
      Az Osztrák Köztársasággal Budapesten, 1928. évi június hó 25-én kötött adóügyi jogvédelem- és jogsegélyszerződés becikkelyezéséről

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1930. évi X. törvénycikk
      A Lengyelországgal Varsóban 1928. évi november hó 30. napján kötött békéltető eljárási és választott bírósági szerződés becikkelyezéséről

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1930. évi XI. törvénycikk
      Vitéz nagybányai Horthy Miklós Úr Magyarország kormányzójává választása tizedik évfordulójának megörökítéséről

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1930. évi XII. törvénycikk
      A gépjáróművek közúti forgalmának szabályozása tárgyában 1926. évi április hó 14-én Párisban aláírt nemzetközi egyezmény becikkelyezéséről

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1930. évi XIII. törvénycikk
      A Szerb, Horvát és Szlovén Királysággal 1928. évi február 22-én kötött egyenes adóügyi egyezmény becikkelyezéséről

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1930. évi XIV. törvénycikk
      A Spanyolországgal Madridban 1929. évi június hó 10. napján kötött békéltető eljárási, bírósági és választott bírósági szerződés becikkelyezéséről

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1930. évi XV. törvénycikk
      A Bulgáriával Budapesten 1929. évi július 22. napján kötött békéltető eljárási és választott bírósági szerződés becikkelyezéséről

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1930. évi XVI. törvénycikk
      A közhasználatú gépjáróművállalatokról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1930. évi XVII. törvénycikk
      A régi osztrák és magyar koronára szóló tartozások és követelések rendezése tárgyában 1928. évi május hó 26-án Budapesten kelt magyar-csehszlovák Egyezmény becikkelyezéséről

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1930. évi XVIII. törvénycikk
      Budapest székesfőváros közigazgatásáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1930. évi XIX. törvénycikk
      A kiadatási és a bűnügyi jogsegély tárgyában 1929. május hó 4-én Rigában kelt magyar-lett Egyezmény és a hozzátartozó Aláírási Jegyzőkönyv becikkelyezéséről

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1930. évi XX. törvénycikk
      Az 1930/31. évi állami költségvetésről

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1930. évi XXI. törvénycikk
      A Franciaországgal 1925. évi október hó 13-án kötött és az 1926. évi V. törvénycikkbe iktatott kereskedelmi egyezménynek, valamint az 1926. évi december hó 18-án kötött és az 1927. évi XVI. törvénycikkbe iktatott pótegyezménynek kiegészítésekép 1929. évi december 21-én aláírt második pótegyezmény becikkelyezéséről

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1930. évi XXII. törvénycikk
      Egyes gabonaneműek értékesítése érdekében szükséges intézkedésekről

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1930. évi XXIII. törvénycikk
      A bűntettesek kiadatása és a bírósági bűnügyi jogsegély tárgyában 1928. évi február hó 22-én Belgrádban kelt magyar-jugoszláv Egyezmény és a hozzátartozó Aláírási Jegyzőkönyv becikkelyezéséről

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1930. évi XXIV. törvénycikk
      Az önkormányzati testületek háztartásának hatályosabb ellenőrzésére vonatkozólag az 1927:V. tc. III. fejezetében foglalt átmeneti rendelkezések érvényességéről

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1930. évi XXV. törvénycikk
      Az 1930. évi népszámlálásról


Összesen 302 törvénycikk a kiválasztott korszakban
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

CompLex Kiadó - Jogtár, Törvénytár, Céginfó, Cégkereső Complex     Jogszabálykereső     Jogtár, törvénytár     Céginformáció, cégkereső     Kapcsolat