csatornák:   
1000-1526
1526-1790
1790-1849
1849-1918
1918-1945
1945-1990
1990-
© 2006 Complex Kiadó Kft.
  Impresszum  

 
 Nyitólap   1000-1526   II. (Jagelló) Ulászló, 1490-1516   1514. évi LXIII. törvénycikk

 
Törvények, jogszabályok a CompLex Kiadótól.

 

1514. évi LXIII. törvénycikk

a decretumok összegyüjtendők és kiigazitandók és az egyes vármegyéknek megküldendők

Továbbá, hogy az összes decretumokat igazitsák már ki és gyüjtsék egybe, és az országnak irásba foglalt jogait méltóztassék a királyi felség azonnal felolvastatni és felolvasás után megerősiteni, megerősitvén s pecséttel ellátván az ország egyes vármegyéinek megküldeni.

CompLex Kiadó - Jogtár, Törvénytár, Céginfó, Cégkereső Complex     Jogszabálykereső     Jogtár, törvénytár     Céginformáció, cégkereső     Kapcsolat