csatornák:   
1000-1526
1526-1790
1790-1849
1849-1918
1918-1945
1945-1990
1990-
© 2006 Complex Kiadó Kft.
  Impresszum  

 
 Nyitólap   1790-1849   1848-1849. évi törvények   1848. évi XIV. törvénycikk

 
Törvények, jogszabályok a CompLex Kiadótól.

 

1848. évi XIV. törvénycikk

a hitelintézetről

1. § A hitelintézet felállitására, úgyszinte szükséges tartaléktőkéjének 500,000 ftig megszerzésére, a ministerium felhatalmaztatik.

2. § Alapszabályait, törvényhozási megvizsgálás és helybenhagyás végett, a legközelebbi országgyülés első évi ülésének be fogja mutatni.

3. § Azon magánbirtokos, kinek urbéri megszünt haszonvételei iránt kármentesités van a IX-ik törvény által biztosítva, urbéri haszonvétele tőkéjeig kölcsönt kapnia, mindenekelőtt elsőséggel bír, ha a kölcsönt kellőleg biztosíthatja. És a megszüntetett urbéri tartozásoknak az e részben alkotandó törvény rendelete szerinti országos megbecslés által megállapítandó tőkeértéke, az illy kölcsön megtérítésénél visszafizetéskint az álladalom által el fog fogadtatni.

4. § A hitelintézet követelése kiváltsági elsőséggel bír minden más követelések fölött, kivevén, a mellyek elsőbb helyen vannak bejegyezve.

5. § A hitelintézet részére lekötött birtok csőd alá kerülvén, a kamat és törlesztési járulék a perfolyam alatt is pontosan fizetendő, mellynek elmulasztása esetében a hitelintézet, azon birtokból, rövid per útján, egész követeléseit, tőkével együtt is megtéríttetheti magának.

6. § Minden ollyan kérdések fölött, mellyek úgy az intézet és adósai, mint az intézet és hitelezői közt támadhatnak, az illető váltótörvényszék rövid úton biráskodik.

7. § Kölcsönét a hitelintézet, a kölcsönvevő tetszése szerint, akár kész ezüst pénzben, akár hitel-levelekben fogja adhatni.

CompLex Kiadó - Jogtár, Törvénytár, Céginfó, Cégkereső Complex     Jogszabálykereső     Jogtár, törvénytár     Céginformáció, cégkereső     Kapcsolat