csatornák:   
1000-1526
1526-1790
1790-1849
1849-1918
1918-1945
1945-1990
1990-
© 2006 Complex Kiadó Kft.
  Impresszum  

 
 Nyitólap   1849-1918   1870-1879   1871. évi LXVII. törvénycikk

 
Törvények, jogszabályok a CompLex Kiadótól.

 

1871. évi LXVII. törvénycikk

a feloszlatandó elsőfolyamodásu kir. törvényszékekhez kinevezett biráknak további alkalmaztatásáról

1. § Az 1871. évi XXXI. és XXXII. törvénycikkek hatályba léptével megszünendő királyi váltótörvényszékek, kir. vegyes biróságok és a maros-vásárhelyi kir. tábla területén fenálló urbéri törvényszékek azon elnökei, kik az uj birósági szervezet hatályba lépteig más birósághoz nem neveztettek ki, birói minőségben s eddigi fizetésük s illetményük megtartása mellett az igazságügyminister által a királyi táblák valamelyikénél mint számfeletti birák alkalmazandók.

2. § A fentebbi szakaszban megjelölt törvényszékekhez kinevezett birák és pótbirák, illetőleg ülnökök és pótülnökök, ugyszintén a bányatörvényszékek előadó ülnökei, szintén az eddigi fizetésük és illetményük megtartása mellett az igazságügyminister által, birói minőségben, bármely elsőfolyamodásu biróságnál lesznek alkalmazandók.

3. § A bányatörvényszéki elnökökre csak azon esetben alkalmazandó az 1. §-ban foglalt intézkedés, ha az illető elnök nem viselt egyszersmind más államhivatalt is.

4. § Ezen törvény végrehajtásával az igazságügyminister bizatik meg.

CompLex Kiadó - Jogtár, Törvénytár, Céginfó, Cégkereső Complex     Jogszabálykereső     Jogtár, törvénytár     Céginformáció, cégkereső     Kapcsolat