csatornák:   
1000-1526
1526-1790
1790-1849
1849-1918
1918-1945
1945-1990
1990-
© 2006 Complex Kiadó Kft.
  Impresszum  

 
 Nyitólap   1849-1918   1870-1879   1872. évi II. törvénycikk

 
Törvények, jogszabályok a CompLex Kiadótól.

 

1872. évi II. törvénycikk

az 1868. évi XL. törvénycikk 12. §-ának és az 1868. évi XLI. törvénycikk 6. §-ának módositása, illetőleg a honvédzászlóaljak szaporitása tárgyában

1. § A honvéd zászlóaljaknak az 1868-dik évi XL. törvénycikk 12-dik és az ugyanazon évi XLI. törvénycikk 6-dik §-ában meghatározott száma, a feloszlatott két varasdi határőr ezredből alakitott Belovármegye területén ujon fölállitandó két zászlóaljjal szaporittatik, s az idézett §-ok ez értelemben módosittatnak.

2. § E törvény végrehajtásával a honvédelmi minister bizatik meg.

CompLex Kiadó - Jogtár, Törvénytár, Céginfó, Cégkereső Complex     Jogszabálykereső     Jogtár, törvénytár     Céginformáció, cégkereső     Kapcsolat