csatornák:   
1000-1526
1526-1790
1790-1849
1849-1918
1918-1945
1945-1990
1990-
© 2006 Complex Kiadó Kft.
  Impresszum  

 
 Nyitólap   1849-1918   1870-1879   1872. évi III. törvénycikk

 
Törvények, jogszabályok a CompLex Kiadótól.

 

1872. évi III. törvénycikk

a magyar korona országaira eső hadjutaléknak az 1869. évi népszámlálás alapján megállapitásáról, illetőleg az 1868. évi XL. tc. 13. §-ának módositásáról

1. § Azon hadjutalék, mely a hadsereg és a hadi tengerészet 800,000 főből álló teljes hadi létszámra határozott állományának biztositása czéljából a magyar korona országaira - a még nem polgáriasitott határőrvidéki részek kivételével - a véderőről szóló 1868-dik évi XL. tc. értelmében esik, ugyanezen tc. 13. §-ának e részbeni módositásával az 1869-dik évi népszámlálás eredménye alapján az eddigi 329,632 fő helyett 329,216 főben állapittatik meg.

2. § A jelen törvény végrehajtásával a honvédelmi minister bizatik meg.

CompLex Kiadó - Jogtár, Törvénytár, Céginfó, Cégkereső Complex     Jogszabálykereső     Jogtár, törvénytár     Céginformáció, cégkereső     Kapcsolat