csatornák:   
1000-1526
1526-1790
1790-1849
1849-1918
1918-1945
1945-1990
1990-
© 2006 Complex Kiadó Kft.
  Impresszum  

 
 Nyitólap   1849-1918   1870-1879   1878. évi VI. törvénycikk

 
Törvények, jogszabályok a CompLex Kiadótól.

 

1878. évi VI. törvénycikk

a réz-váltópénz szaporitásáról

A pénzügyminister felhatalmaztatik, hogy a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok kormányával, a forgalomban levő rézváltópénz mennyiségének szaporitása végett a következő egyezséget megköthesse.

1. § A monarchia két fele közt fennálló vám- és kereskedelmi szövetség XII. czikke alapján a rézváltópénz szaporitása kölcsönös egyetértéssel 500,000 forintban oly módon állapittatik meg, hogy ebből 10,000 forint félkrajczáros és 490,000 forint egy krajczáros darabokban lesz kiverendő.

2. § A veretés Magyarországban 30, ő Felsége többi királyságai és országaiban 70 száztóli arányban fog véghez vitetni.

CompLex Kiadó - Jogtár, Törvénytár, Céginfó, Cégkereső Complex     Jogszabálykereső     Jogtár, törvénytár     Céginformáció, cégkereső     Kapcsolat