csatornák:   
1000-1526
1526-1790
1790-1849
1849-1918
1918-1945
1945-1990
1990-
© 2006 Complex Kiadó Kft.
  Impresszum  

 
 Nyitólap   1849-1918   1880-1889   1884. évi XXVI. törvénycikk

 
Törvények, jogszabályok a CompLex Kiadótól.

 

1884. évi XXVI. törvénycikk

az úrbéri rendezés következtében avagy, törvényhozási engedély alapján eladott állami erdők fa-állományáért befolyó pénz felhasználásáról

1. § Az urbéri rendezés következtében, avagy telepitési czélból törvényhozási engedély alapján eladott állami erdők faállományáért befolyó pénz ismét kincstári birtokok kiegészitésére alkalmas erdőrészek vásárlására, vagy a kincstár birtokában levő és a rendes üzemterven kivül eső mezőgazdasági területek befásitására forditandó, vagy pedig esetleg a kincstár, mint erdőbirtokos által a helyi érdekű vasutakról szóló 1880:XXXI. törvénycikk 7. §-a értelmében teljesitendő hozzájárulásra forditható.

Az erdőértékesitésről és vételről a főldmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minister evenként a költségvetés indokolásában jelentést tesz.

2. § Az ekként begyült pénz rendeltetésére való felhasználásáig a budapesti központi állampénztárnál gyümölcsözőleg kezelendő.

3. § Ezen törvén végrehajtásával a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi és a penzügyi mmlster bizatik meg.

CompLex Kiadó - Jogtár, Törvénytár, Céginfó, Cégkereső Complex     Jogszabálykereső     Jogtár, törvénytár     Céginformáció, cégkereső     Kapcsolat