csatornák:   
1000-1526
1526-1790
1790-1849
1849-1918
1918-1945
1945-1990
1990-
© 2006 Complex Kiadó Kft.
  Impresszum  

 
 Nyitólap   1990-   1994-1998   1997. évi XCII. törvény

 
Törvények, jogszabályok a CompLex Kiadótól.

 

1997. évi XCII. törvény

a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodást módosító Megállapodás kihirdetéséről

1. § A Magyar Köztársaság Országgyűlése a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között, 1995. szeptember 11-én, Brnóban aláírt, a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodást módosító Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás), amely 1996. október 17-én hatályba lépett, e törvénnyel kihirdeti.

2. § A Megállapodás magyar nyelvű szövege a következő:

„Megállapodás
a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás módosításáról

A Cseh Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Lengyel Köztársaság és a Szlovák Köztársaság (a továbbiakban: Felek),

tekintettel a miniszterelnökök 1994. november 25-i Poznani Nyilatkozatára,

ismételten megerősítve a kapcsolataik alapját képező piacgazdasági elvek iránti elkötelezettségüket,

figyelembe véve a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás keretében folyó kölcsönös gazdasági együttműködés pozitív alakulását,

az európai integrációs folyamat előmozdítására törekedve a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás jövőbeni kibővítése útján,

a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 39. Cikke rendelkezéseinek megfelelően

a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk

A Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás rendelkezései kiegészülnek az alábbi 39/a. Cikkel:

„39/a. Cikk

Csatlakozás a Megállapodáshoz

1. Bármely európai állam csatlakozhat a Megállapodáshoz valamennyi Szerződő Fél egyetértésével.

2. A csatlakozási feltételeket egyik részről a valamennyi Szerződő Fél, és másik részről a csatlakozó állam között megkötendő Csatlakozási Megállapodásban kell meghatározni.”

2. Cikk

Jelen Megállapodás a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.

3. Cikk

1. Jelen Megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor a Letéteményes kézhez kapja az utolsó értesítést a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás Szerződő Feleitől az e célból szükséges eljárások lefolytatásának befejezéséről.

2. A Letéteményes valamennyi Felet értesíti a jelen Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges eljárások lefolytatásának befejezéséről.

3. A Felek az aláírás napjától ideiglenes jelleggel alkalmazzák a jelen Megállapodást.

A fentiek hiteléül alulírott Meghatalmazottak a kellő felhatalmazás birtokában aláírták a jelen Megállapodást.

Készült Brnóban, 1995. szeptember 11-én, egy, angol nyelvű hiteles példányban, amelyet Lengyelország kormánya helyez letétbe. A Letéteményes valamennyi Félhez eljuttatja a hitelesített másolatot.

A Cseh Köztársaság részéről A Magyar Köztársaság részéről

Vladimir DLOUHY s. k. DUNAI Imre s. k.

A Lengyel Köztársaság részéről A Szlovák Köztársaság részéről

Jacek BUCHACZ s. k. Jan DUCKY s. k.”

3. § E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

CompLex Kiadó - Jogtár, Törvénytár, Céginfó, Cégkereső Complex     Jogszabálykereső     Jogtár, törvénytár     Céginformáció, cégkereső     Kapcsolat