csatornák:   
1000-1526
1526-1790
1790-1849
1849-1918
1918-1945
1945-1990
1990-
© 2006 Complex Kiadó Kft.
  Impresszum  

 
 Nyitólap   1918-1945   1918-1929

 
Forrás: Corpus Juris Hungarici 1920. évi I. törvénycikk
      Az alkotmányosság helyreállításáról és az állami főhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezéséről

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1920. évi II. törvénycikk
      Nagybányai Horthy Miklós úrnak kormányzóvá történt megválasztásáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1920. évi III. törvénycikk
      Az Osztrák-magyar bank által kibocsátott bankjegyek felülbélyegzése tárgyában a minisztérium részéről tett rendelkezések jóváhagyásáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1920. évi IV. törvénycikk
      Az államháztartásnak 1920. év február-június végéig való viteléről

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1920. évi V. törvénycikk
      A legfőbb fegyelmi bíróságok szervezetének ideiglenes módosításáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1920. évi VI. törvénycikk
      A háború esetére szóló kivételes hatalom idejének meghosszabbításáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1920. évi VII. törvénycikk
      A városi választott tisztviselők hivatali megbízásának meghosszabbításáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1920. évi VIII. törvénycikk
      Budapest székesfőváros közigazgatásában szükségessé vált egyes átmeneti rendelkezésekről

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1920. évi IX. törvénycikk
      A székesfővárosi törvényhatósági bizottság újjáalakításáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1920. évi X. törvénycikk
      A miniszterek felelősségre vonása esetében követendő eljárásnak ideiglenes szabályozásáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1920. évi XI. törvénycikk
      Az állami, államvasuti és vármegyei tisztviselőkre és egyéb alkalmazottakra vonatkozó egyes intézkedésekről

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1920. évi XII. törvénycikk
      A bányailletékekről

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1920. évi XIII. törvénycikk
      A kiviteli illetékről

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1920. évi XIV. törvénycikk
      Az 1920/21. költségvetési év első három hónapjában viselendő közterhekről és fedezendő állami kiadásokról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1920. évi XV. törvénycikk
      Az árdrágító visszaélésekről

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1920. évi XVI. törvénycikk
      A fényűzési forgalmi adóról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1920. évi XVII. törvénycikk
      Az alkotmányosság helyreállításáról és az állami főhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezéséről szóló 1920. évi I. törvénycikk 13. §-ának módosításáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1920. évi XVIII. törvénycikk
      A mezőgazdasági érdekképviseletről

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1920. évi XIX. törvénycikk
      A Magyar Királyi Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársasággal kötött szerződés tárgyában

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1920. évi XX. törvénycikk
      A kir. ítélőbírák és a kir. ügyészek státusáról

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1920. évi XXI. törvénycikk
      Egyes külállamokkal való kereskedelmi és forgalmi viszonyaink ideiglenes rendezéséről

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1920. évi XXII. törvénycikk
      A vámokra vonatkozó ideiglenes rendelkezésekről

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1920. évi XXIII. törvénycikk
      Több egyenesadóra és a közadók kezelésére vonatkozó törvényes rendelkezések módosításáról és kiegészítéséről

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1920. évi XXIV. törvénycikk
      Némely illeték, továbbá az értékpapirforgalmi adó (tőzsdeadó) és a játékkártya-bélyeg felemeléséről

Forrás: Corpus Juris Hungarici 1920. évi XXV. törvénycikk
      A tudományegyetemekre, a műegyetemre, a budapesti egyetemi közgazdaságtudományi karra és a jogakadémiákra való beiratkozás szabályozásáról


Összesen 397 törvénycikk a kiválasztott korszakban
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

CompLex Kiadó - Jogtár, Törvénytár, Céginfó, Cégkereső Complex     Jogszabálykereső     Jogtár, törvénytár     Céginformáció, cégkereső     Kapcsolat