1000-1526
1526-1790
1790-1849
1849-1918
1918-1945
© 2006 Complex Kiadó Kft.
  Impresszum  

 
 Nyitólap      1945-1949
Csatornák:   

 
Forrás: CompLex CD Jogtár 1945. évi I. törvény
      A magyar állami szuverénitás gyakorlásáról

Forrás: CompLex CD Jogtár 1945. évi II. törvény
      Az államfõt megilletõ kinevezési jogkör gyakorlásáról

Forrás: CompLex CD Jogtár 1945. évi III. törvény
      A Nemzeti Fõtanácsról

Forrás: CompLex CD Jogtár 1945. évi IV. törvény
      Az ideiglenes nemzeti kormány által Németországnak küldött hadüzenet jóváhagyásáról

Forrás: CompLex CD Jogtár 1945. évi V. törvény
      A Moszkvában az 1945. évi január hó 20. napján kötött fegyverszüneti egyezmény becikkelyezésérõl

Forrás: CompLex CD Jogtár 1945. évi VI. törvény
      A nagybirtokrendszer megszüntetése és a földmíves nép földhözjuttatása tárgyában kibocsátott kormányrendelet törvényerõre emelésérõl

Forrás: CompLex CD Jogtár 1945. évi VII. törvény
      A népbíráskodás tárgyában kibocsátott kormányrendeletek törvényerõre emelésérõl

Forrás: CompLex CD Jogtár 1945. évi VIII. törvény
      A nemzetgyûlési választásokról

Forrás: CompLex CD Jogtár 1945. évi IX. törvény
      A Budapest székesfõváros felszabadításánál elesett szovjet katonák emlékének megörökítésérõl

Forrás: CompLex CD Jogtár 1945. évi X. törvény
      Az 1945. évben viselendõ közterhekrõl és fedezendõ kiadásokról

Forrás: CompLex CD Jogtár 1945. évi XI. törvény
      Az államhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezésérõl

Forrás: CompLex CD Jogtár 1946. évi I. törvény
      Magyarország államformájáról

Forrás: CompLex CD Jogtár 1946. évi II. törvény
      Károlyi Mihály érdemeinek törvénybeiktatásáról

Forrás: CompLex CD Jogtár 1946. évi III. törvény
      A Kúrián honvédbírósági fellebbviteli tanács szervezésérõl és az ezzel kapcsolatos rendelkezésekrõl

Forrás: CompLex CD Jogtár 1946. évi IV. törvény
      A magyar fõudvarnagyi bíróság megszüntetésérõl

Forrás: CompLex CD Jogtár 1946. évi V. törvény
      A bíróságok és az ügyészségek tagjainak az igazságügyminisztériumban való ideiglenes alkalmazhatásáról szóló 1899:XLVIII. törvénycikk hatályának meghosszabbításáról

Forrás: CompLex CD Jogtár 1946. évi VI. törvény
      A nemzeti kormány részére rendeletek kibocsátására adott felhatalmazásról

Forrás: CompLex CD Jogtár 1946. évi VII. törvény
      A demokratikus államrend és köztársaság büntetõjogi védelmérõl

Forrás: CompLex CD Jogtár 1946. évi VIII. törvény
      A "Magyar Szabadság Érdemrend" alapításáról

Forrás: CompLex CD Jogtár 1946. évi IX. törvény
      A telepítésrõl és a földreform befejezésének elõmozdításáról

Forrás: CompLex CD Jogtár 1946. évi X. törvény
      Az emberi alapjogok hatályosabb védelmérõl

Forrás: CompLex CD Jogtár 1946. évi XI. törvény
      A Nemzetgyûlés által az ország szellemi és közéleti vezetõ személyiségei közül választott nemzetgyûlési képviselõk számának újabb megállapításáról

Forrás: CompLex CD Jogtár 1946. évi XII. törvény
      A volt rendi megkülönböztetésekbõl eredõ egyes házassági vagyonjogi és öröklési jogi szabályok hatályának megszüntetésérõl

Forrás: CompLex CD Jogtár 1946. évi XIII. törvény
      A szénbányászat államosításáról

Forrás: CompLex CD Jogtár 1946. évi XIV. törvény
      A vádtanács megszüntetésérõl, a sajtóeljárás gyorsításáról és az államfogházbüntetés megszüntetésérõl


Összesen 157 törvény a kiválasztott korszakban
1 2 3 4 5 6 7

CompLex Kiadó - Jogtár, Törvénytár, Céginfó, Cégkereső Complex     Jogszabálykereső     Jogtár, törvénytár     Céginformáció, cégkereső     Kapcsolat